Công cụ gợi ý từ khóa

Khám phá vị trí của từ khóa được tập trung của bạn trên các trang kết quả của công cụ tìm Kiếm

ADS

search

ADS

ADS

Đặc trưng

Tìm từ khóa xếp hạng hàng đầu

Tìm từ khóa xếp hạng hàng đầu

Nhập từ khóa và tạo danh sách một số từ khóa phù hợp trong vài giây

Nhận số liệu hiệu suất từ ​​khóa

Nhận số liệu hiệu suất từ ​​khóa

Kiểm tra số liệu hiệu suất từ ​​khóa bao gồm khối lượng tìm kiếm, độ khó và CTA.

Thực hiện phân tích cạnh tranh

Thực hiện phân tích cạnh tranh

Nhập các từ khóa mục tiêu của đối thủ cạnh tranh của bạn để có được các từ khóa và cụm từ có liên quan

ETTVI’s Keyword suggestion tool

(Find the ideal keywords to rank on your website using keyword suggestion tool)

Use ETTVI’s keyword suggestion tool to find low competitive and high search volume keywords to use in your content and website ranking.

ETTVI’s keywords tool enables you to:

  • ➔ Generate a comprehensive list of matching keywords relevant to your topic
  • ➔ Perform keyword analysis to see which keywords are suitable for you.
  • ➔ Export the list of suggested keywords in an Excel file, so you can perform keyword analysis
  • ➔ View all relevant metrics you need in your SEO strategies such as Search Volume, CTA, Keyword Difficulty and their intent.

Use the relevant keywords generated in your content strategy when writing blog posts and articles related to your website. This helps you rank higher in SERP and generate more traffic on your website.

ETTVI’s Keyword suggestion tool
How to use ETTVI’s keyword suggestion tool?

How to use ETTVI’s keyword suggestion tool?

ETTVI’s keyword suggestion tool helps you in finding both long tail and short tail keywords for your SEO strategy.

Follow these steps to get the keywords you are looking for

Step 1: Open ETTVI’s keyword suggestion tool on ETTVI’s website

Step 2: Enter a keyword or a keyword phrase to generate a list of similar keywords

Step 3: Click on export, and you will have a list of 10 or more similar keywords along with their relevant metrics.

Step 4: In the top right corner of results click export, and you will see the “Download CSV.file” option. Click on the option to download an Excel CSV file of keywords generated.

Step 5: Open the file on your system and every keyword generated will be listed along with their metrics.

Step 6: Sort your results according to their search volume, difficulty, and CTA, so you can use them later in your SEO strategy.

Why use ETTVI’s Keyword suggestion tool?

Keyword research is an important part of SEO strategy. Many SEO experts use keywords to perform ON-page SEO of your website. Keywords are used in the content of your website. Good and well-performed keyword analysis helps Google and other search engines to rank your website on top of SERP which ultimately helps to drive more traffic and hence revenue.

ETTVI’s keyword suggestion tool is an easy-to-use and user-friendly tool designed to help you in finding the right keywords for your website and content. These keywords allow your website to rank on the top page of the search engine and allow people to find your website easily. This ultimately helps you start getting revenue if you are running Google AdSense or Affiliate model on your website.

With ETTVI’s keyword tool you get the top keywords from several search engines, so you can rank your website on multiple SERP’s and not just one.

Everything you need to know about Keyword research?

What are Keywords?

Keywords are phrases or words that people type in the search engine such as Google, Yahoo, Bing, etc. These keywords help people in finding the desired results related to the keywords they have typed on search engines.

What is keyword research?

Researching keywords is a method of finding out what words and phrases your target audience is using to search online for information and answers to questions. A professional SEO will use this technique to identify the most suitable keywords for driving traffic to a website.

What are keyword metrics?

A keyword metric is a set of data that assists in determining whether a particular keyword should be used for SEO purposes. When choosing keywords for your site, you must know which metrics are most relevant. Keyword metrics that matter the most are:

Search volume CPC Keyword difficulty (KD) Keyword intent

What is the role of keyword research in SEO?

It is essential that your website contains appropriate content designed around the right keywords in order to attract traffic from Google or other search engines. Therefore, you should utilize keywords that your target audience is already searching for content, products, or services similar to yours. ETTVI’s keyword tool is specifically made for this very purpose.

Why use ETTVI’s Keyword suggestion tool?

Reviews

Câu hỏi thường gặp

Từ khóa là những từ hoặc cụm từ mà người dùng nhập vào công cụ tìm kiếm để nhận được kết quả phù hợp với sở thích của họ.

Công cụ Từ khóa lấy từ khóa từ các công cụ tìm kiếm khác nhau - Google, YouTube, Yahoo và bing để đặt tên cho một số.

Công cụ Từ khóa giúp bạn hiểu những gì mọi người đang tìm kiếm trực tuyến. Nó hiển thị các từ khóa, sản phẩm và thẻ bắt đầu bằng # khác nhau được tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm khác nhau ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Cách dễ nhất để tìm từ khóa cho chủ đề của bạn là sử dụng công cụ gợi ý từ khóa của ETTVI. Bạn sẽ nhận được các từ khóa hàng đầu từ một số nền tảng công cụ tìm kiếm.

Mọi người có thể sử dụng công cụ gợi ý từ khóa do ETTVI thiết kế. Nó hữu ích nhất cho người viết nội dung, chuyên gia SEO khi thực hiện SEO ON-PAGE.

Để sử dụng Công cụ từ khóa của ETTVI, chỉ cần nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và nhấn nút xuất. Công cụ đề xuất từ ​​khóa sẽ hiển thị cho bạn các đề xuất từ ​​khóa và dữ liệu số liệu cho các từ khóa được hiển thị.

Câu hỏi thường gặp
Chính sách bảo mật Điều khoản và điều kiện