right

ETTVI — All-In-One SEO Suite

10x

Comprehensive Data

150%

Improved Visualization

300%

Faster Crawler

6x

More Compared Performance

 • Keyword Suggestion

  Keyword Suggestion

 • Backlink Analysis

  Backlink Analysis

 • DNS Record Checker

  DNS Record Checker

 • Page Speed Checker

  Page Speed Checker

 • Canonical Tag Generator

  Canonical Tag Generator

 • Pinterest Video Downloader

  Pinterest Video Downloader

Generate List of Relevant Keywords

 • SEO Keyword Generator

Find traffic-driven, high-volume, and highly relevant keywords by adding your seed keyword. An easy-to-use SEO tool developed to help you generate related exact match, broad and phrase match keywords.

 • Bulk Keyword Analysis

Analyze suggested keywords generated in bulk with ETTVI’s keyword suggestion tool. Utilizing the advanced extraction and analysis algorthims, it generates up to 1000+ suggested keyword ideas.

 • Profitable Keyword Ideas

Find profitable keywords ideas to improve your SEO, PPC campaigns, and YouTube SEO. Keep your SEO game high by mapping out suggested keywords and seed keywords for multiple pages with just one click.

Generate List of Relevant Keywords
Advertisement
Advertisement

Advanced Backlinks Explorer Tool

 • Free Backlinks Profile Checker

Analyze how strong or bad a backlinks profile is with ETTVI Backlink Analysis Tool. No need to pay subscription fee or bound yourself with limits to analyze the backlinks associated to a specific domain.

 • Nofollow/Dofollow Backlink Analysis

Analyze the nofollow/dofollow backlink ratio associated with your or competitor’s website. Increase the authority of your website by analyzing and maintaining a healthy backlinks profile.

 • Historical Backlinks Analyzer

Get insights into your competitor’s top and competitive backlinks with historical data insights. Replicate your competitors top authoritative backlinks or disavow spammy backlinks associated to your domain.

Advanced Backlinks Explorer Tool

DNS Lookup Tool For Any Domain – Explore a range of features to simplify your DNS exploration.

 • Global DNS Checker

The global DNS lookup tool analyzing records and propagation of any domain worldwide. Leverage your virtual passport to explore the vast network of domain names and their associated data.

 • DNS Zone Checker

Robust DNS lookup with advanced feature to display the DNS Propagation map, helping you visualize the reach of your domain's DNS configuration.

 • Free Online Checker

Free online DNS checker tracking records of any domain with 100% accuracy and efficiency. Access your DNS data with an intuitive and highly usable interface that doesn't require technical expertise.

DNS Lookup Tool For Any Domain

Free page speed checker with powerful insights

 • Page Speed Analyzer

Analyze and monitor the page speed and loading time in just one click by identifying the bottlenecks. Receive real-time data and benchmark your page speed against industry standards and competitors.

 • Page Performance Score

Get the page performance score based on core web vitals and page loading speed. Evaluate how your website fares in terms of essential metrics like Largest Contentful Paint (LCP), First Input Delay (FID), and Cumulative Layout Shift (CLS).

 • Analyze User Experience

Analyze how well your page’s experience for the online visitor coming to your website. Get in-depth insights into the user experience by examining factors such as mobile responsiveness, navigation ease, and content accessibility.

Page Speed Analyzer

Generate Canonical HTML Tags

 • Optimized Canonical Tags

Well-optimized canonical elements to boost technical SEO of a website. Generate canonical tags that adhere to best practices and enhance your website's visibility and ranking potential by eliminating duplicate content issues.

 • Bulk Canonical Generator

Generate canonical HTML tags for multiple pages with a single click. The batch processing allows generating canonical tags for multiple pages simultaneously, streamlining your SEO efforts and performance on SERPs.

 • 100% Result Accuracy

Get 100% accurate results to prevent duplicity over your website. Avoid the tedious manual process of adding canonical tags to individual pages and get automated, error-free results.

Optimized Canonical Tags

Efficient Online Video Downloaders

 • Free Fb/Pinterest Video Downloading

Download any video from Facebook or Pinterest for free. Simplify the downloading process and access videos from both Facebook and Pinterest using a single, versatile tool.

 • Unlimited Video Downloading

Download videos online for free without any limit or restriction. Download as many videos as you want and get uninterrupted downloading without worrying about caps or restrictions.

 • High-Quality Video Formats

Downloading made easy by ensuring HD quality and multiple video formats. ETTVI’s efficiently engineered tools support multiple video formats, ensuring compatibility with various devices and playback options.

Free Fb/Pinterest Video Downloading

Top Recommended ETTVI SEO Toolset

CÔNG CỤ SEO KỸ THUẬT

Danh sách Công cụ kiểm tra SEO kỹ thuật tốt nhất giúp bạn tiếp cận gần hơn với tất cả các loại trình thu thập thông tin và tác nhân người dùng. SEO kỹ thuật được thực hiện dễ dàng hơn với các công cụ như Trình tạo thẻ Canonical để không chỉ kiểm tra kết quả SEO mà còn tối ưu hóa theo cách phù hợp. Công cụ SEO được cung cấp trong danh mục này có rất nhiều công cụ và một số công cụ tốt nhất là Trình kiểm tra khả năng thu thập dữ liệu, Trình kiểm tra SSL, Trình kiểm tra tốc độ trang của trang web và nhiều công cụ khác trong danh sách bên dưới.

Người kiểm tra 404Người kiểm tra 404 Trình tạo thẻ CanonicalTrình tạo thẻ Canonical khả năng thu thập dữ liệukhả năng thu thập dữ liệu Trình kiểm tra bản ghi DNSTrình kiểm tra bản ghi DNS Trình kiểm tra tên miền WhoIsTrình kiểm tra tên miền WhoIs Trình kiểm tra chỉ mục của GoogleTrình kiểm tra chỉ mục của Google Trình tạo thẻ HrefLangTrình tạo thẻ HrefLang Trình phân tích liên kếtTrình phân tích liên kết Công cụ trang web Ping trực tuyếnCông cụ trang web Ping trực tuyến Trình kiểm tra kích thước trangTrình kiểm tra kích thước trang Trình kiểm tra tốc độ trangTrình kiểm tra tốc độ trang Trình kiểm tra chuyển hướngTrình kiểm tra chuyển hướng Trình tạo Robots.txtTrình tạo Robots.txt Trình xác thực Robots.txtTrình xác thực Robots.txt Trình kiểm tra trạng thái máy chủTrình kiểm tra trạng thái máy chủ Trình mô phỏng nhệnTrình mô phỏng nhện Trình kiểm tra SSLTrình kiểm tra SSL Trình kiểm tra mã trạng tháiTrình kiểm tra mã trạng thái Trình kiểm tra tên miền đáng ngờTrình kiểm tra tên miền đáng ngờ Uppercase to LowercaseUppercase to Lowercase Trình kiểm tra số lượng liên kết trang webTrình kiểm tra số lượng liên kết trang web Trình kiểm tra tốc độ trang webTrình kiểm tra tốc độ trang web Trình tạo sơ đồ trang web XMLTrình tạo sơ đồ trang web XML

Công cụ đồ họa

Đồ họa là nhu cầu cơ bản của SEO cũng như Digital Marketing. Danh sách Công cụ đồ họa có rất nhiều công cụ thiết kế đồ họa hữu ích như Trình tối ưu hóa hình ảnh, Trình chuyển đổi hình ảnh thành văn bản và Màu sắc sẽ giúp bạn thiết kế cho các dự án tiếp thị của mình. Đồ họa & Phương tiện không chỉ cần thiết mà còn là yếu tố Xếp hạng của Google - Sử dụng các công cụ đồ họa tuyệt vời này để đáp ứng nhu cầu thiết kế trong các dự án tiếp thị của bạn.

Bộ chọn màuBộ chọn màu Compress Image 20kbCompress Image 20kb Crop ImageCrop Image Favicon GeneratorFavicon Generator Image CompressorImage Compressor Trình tối ưu hóa IMGTrình tối ưu hóa IMG Image ResizerImage Resizer IMG để nhắn tinIMG để nhắn tin JPG to PNGJPG to PNG Png to JPGPng to JPG Reduce image size in 200kbReduce image size in 200kb Resize Image to 100kbResize Image to 100kb Resize Image to 50kbResize Image to 50kb Reverse Image searchReverse Image search Text to imageText to image

Công cụ SEO trên trang

ETTVI có bộ sưu tập các công cụ SEO On-Page tốt nhất để cải thiện khả năng hiển thị của trang web trên Công cụ Tìm kiếm. SEO ON Page liên quan đến tối ưu hóa Tiêu đề, tạo meta, vị trí tiêu đề, thâm nhập từ khóa, v.v. Danh mục này bao gồm Trình tạo thẻ meta, Trình kiểm tra đạo văn, Trình tạo sên, Trình kiểm tra mật độ từ khóa, Trình tạo biểu đồ mở và công cụ viết lại bài viết. Công cụ SEO Onpage sẽ giúp bạn vượt lên dẫn trước đối thủ trên SERPs theo hướng dẫn của Google. Đây là những công cụ hữu ích để tối ưu hóa nội dung vì nó là một phần thiết yếu của SEO On-Page.

Người Viết Lại Bài ViếtNgười Viết Lại Bài Viết Bộ đếm ký tựBộ đếm ký tự Tỷ lệ mã thành văn bảnTỷ lệ mã thành văn bản Trình kiểm tra mật độ từ khóaTrình kiểm tra mật độ từ khóa Máy tính giá liên kếtMáy tính giá liên kết Trình tạo thẻ metaTrình tạo thẻ meta Trình phân tích thẻ metaTrình phân tích thẻ meta Địa chỉ IP của tôiĐịa chỉ IP của tôi Trình tạo Md5 trực tuyếnTrình tạo Md5 trực tuyến Mở Trình tạo đồ thịMở Trình tạo đồ thị Mở Trình xác thực đồ thịMở Trình xác thực đồ thị Trình kiểm tra đạo vănTrình kiểm tra đạo văn Máy tạo sênMáy tạo sên Máy đếm từMáy đếm từ

Công cụ SEO ngoài trang

Danh sách Công cụ phân tích SEO Off-page tốt nhất để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn về hồ sơ Off-Page của bạn. SEO Off-Page được thực hiện dễ dàng hơn với các công cụ như Trình tạo liên kết ngược để không chỉ kiểm tra các liên kết ngược của trang web mà còn tạo hồ sơ liên kết ngược của bạn theo cách thích hợp. Có rất nhiều công cụ SEO ngoài trang như Trình kiểm tra thẩm quyền trang và Trình tạo văn bản neo để tạo và đo lường sức mạnh của các liên kết ngược.

Trình tạo liên kết ngượcTrình tạo liên kết ngược Trình tạo văn bản neoTrình tạo văn bản neo Trình kiểm tra thẩm quyền trangTrình kiểm tra thẩm quyền trang

CÔNG CỤ SEO QUẢN LÝ WEBSITE

Danh mục Công cụ SEO này có một danh sách nơi quản trị viên web được cấp quyền truy cập vào nhiều công cụ quản lý và tối ưu hóa trang web miễn phí. Từ Công cụ rút ngắn URL đến Trình phát hiện chủ đề WP và Trình mã hóa/giải mã URL, các công cụ quản lý trang web đang giúp quản trị viên web nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc theo dõi doanh thu cũng như quyền riêng tư bằng cách sử dụng các công cụ như trình kiểm tra quyền riêng tư email. WP Theme Detector là thứ tốt nhất chúng tôi có trong danh sách này.

Công cụ kiểm tra doanh thu AdsenseCông cụ kiểm tra doanh thu Adsense Bảo mật emailBảo mật email Mã nguồn của trang webMã nguồn của trang web Trình tạo liên kết đánh giá của GoogleTrình tạo liên kết đánh giá của Google Bộ mã hóa/giải mã URLBộ mã hóa/giải mã URL URL OpenerURL Opener Công cụ viết lại URLCông cụ viết lại URL Trình rút ngắn URLTrình rút ngắn URL Ảnh chụp màn hình trang webẢnh chụp màn hình trang web Trình phát hiện chủ đề WordpressTrình phát hiện chủ đề Wordpress

Công cụ MIỀN

Giám sát tên miền của đối thủ cạnh tranh bằng các công cụ SEO tên miền trực tuyến tốt nhất. Domain Extractor là một trong những đổi mới chính được phát triển trong danh sách này. Nhận tất cả thông tin chi tiết về nội dung giám sát tên miền - Từ Trình kiểm tra tuổi tên miền đến Trình kiểm tra ngày hết hạn tên miền và Trình chuyển đổi tên miền sang IP. Cải thiện sự hiện diện của trang web với danh sách tuyệt vời các công cụ SEO tên miền được cung cấp miễn phí.

Tra cứu danh sách đenTra cứu danh sách đen Trình kiểm tra tuổi tên miềnTrình kiểm tra tuổi tên miền Trình kiểm tra hết hạn tên miềnTrình kiểm tra hết hạn tên miền Chuyển đổi tên miền sang IPChuyển đổi tên miền sang IP Trích xuất tên miền từ URLTrích xuất tên miền từ URL Trình kiểm tra danh sách ngược địa chỉ IPTrình kiểm tra danh sách ngược địa chỉ IP

Công cụ phân tích từ khóa

Công cụ phân tích từ khóa giúp bạn phân tích từ khóa trang web của mình. Dưới đây là một số công cụ như Trình kiểm tra vị trí từ khóa, Công cụ đề xuất từ ​​khóa và Truy vấn tìm kiếm hàng đầu. Bằng cách sử dụng công cụ kiểm tra Vị trí Từ khóa, bạn có thể kiểm tra vị trí của các từ khóa của mình. Một trong những công cụ phân tích từ khóa tốt nhất là Trình kiểm tra cạnh tranh từ khóa giúp bạn kiểm tra sự cạnh tranh của các từ khóa mà bạn muốn xếp hạng trang web của mình

Cuộc thiCuộc thi Trình kiểm tra vị trí từ khóaTrình kiểm tra vị trí từ khóa Công cụ gợi ý từ khóaCông cụ gợi ý từ khóa Truy vấn tìm kiếm hàng đầuTruy vấn tìm kiếm hàng đầu

Công cụ phân tích trang web

Danh mục Công cụ phân tích trang web bao gồm nhiều công cụ như Trình kiểm tra xếp hạng Alexa, Trình kiểm tra bộ nhớ cache của Google, Trình kiểm tra IP loại C và nhiều công cụ khác cho phép bạn thực hiện phân tích chuyên sâu và đo lường thẩm quyền của trang web. Điều này sẽ giúp bạn tăng kết quả SEO và xếp hạng trang web cao hơn trên Google.

Trình kiểm tra IP lớp CTrình kiểm tra IP lớp C Trình kiểm tra bộ đệm của GoogleTrình kiểm tra bộ đệm của Google Google SERPGoogle SERP Trình duyệt của tôi là gìTrình duyệt của tôi là gì

Công cụ tiếp thị truyền thông xã hội

Để có một chiến dịch truyền thông xã hội hiệu quả, cần có ROI ước tính để tính toán ngân sách và hiệu quả của chiến dịch. Công cụ Tiếp thị Truyền thông Xã hội của ETTVI giúp bạn tính toán ROI Facebook ước tính bằng Máy tính ROI FB, điều này sẽ rất có lợi để tính toán giá trị của trang.

FB Roi Tính FB Roi Tính
TECHNICAL SEO Tools
Advertisement
Advertisement

Trusted by the world’s leading organizations

Digital Journal Business.com Wired Search engine journal Forbes b
Advertisement
Advertisement

ETTVI Has All That You Need!

Right SEO and marketing comes with right approach where the right approach is achieved with right tools. ETTVI as SEO tools website help you with a complete suite of tools you need to define the right approach and strategy.

Here’s how ETTVI helps you:

In-depth Competitor’s Insights

With the powerful tools like keyword analyzer, keyword suggestion, backlink analysis tool, and technical SEO audit tool, you can get useful insights into your competitor’s strategy to identify the untapped opportunities and loopholes to curate your own winning strategy to rule the SERPs.

Identifying Search Engine Potiential

Leveraging the ETTVI’s SEO tools, you can analyze potential of a specific niche in the digital world. Discover thousands of websites, their online strategies, and performance for better optimization and results of your website.

Free Education and Knowledge

An ETTVI’s directory of curated content comprising of eBooks, videos, blogs, case studies, and knowledge based to help audience learn from the best yet proven strategies to ramp up the SEO and online marketing performance.

ETTVI “Learn” Directory

Learn from top-notch SEO experts and marketers! From beginners to experienced marketer, all can find the free education and learning material designed to help you learn the in-demand and on trend strategies. Dive into the directory to explore what we have covered for you.

SEO Site Audit Tool

Auditing the website is the crucial part of SEO. ETTVI SEO Site Audit allows you to uncover the hidden errors that are stopping your site from ranking. All in One SEO Audit tool is simply a combination of many useful tools like 404 Checker, Robots.txt Validator, Sitemap Validator, Meta Tags Analyzer and tons of other tools. So, you don’t need to open every tool to audit your website as this ALL in One SEO Site Audit Tool provides all required tools at one place that can be accessible by only one click.

 • - Comprehensive error detection check points
 • - Comprehensive list of recommendations
 • - Complete Website Analysis Report
 • - Easy and Powerful Chrome Extension
audit

Learn new technology

Read our blog

Advertisement
Advertisement

Tại sao mọi người yêu thích ETTVI?

Mổ xẻ chiến lược của đối thủ cạnh tranh

Mổ xẻ chiến lược của đối thủ cạnh tranh

Loại bỏ phong cách của các thương hiệu cạnh tranh và quản trị viên web ngây thơ để xếp hạng cao hơn trong SERPS chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Tối ưu hóa tiền bạc và thời gian

Tối ưu hóa tiền bạc và thời gian

Đầu tư vào nhiều công cụ, chọn thứ tốt nhất trong số chúng và thoát khỏi rắc rối. Đăng ký các công cụ trực tuyến miễn phí tốt nhất được xây dựng với sự tự tin và nghiên cứu.

Theo dõi tiến độ

Theo dõi tiến độ

Không có doanh nghiệp nào phát triển cho đến khi biết mình đứng ở đâu trong cuộc cạnh tranh. Các thuật toán dựa trên AI giúp người dùng xác định và theo dõi mọi thứ một cách dễ dàng.

Giao tiếp dễ dàng với khách hàng

Giao tiếp dễ dàng với khách hàng

Khách hàng nhanh chóng gửi đề xuất để có được chúng dễ dàng hơn với Công cụ ETTVI. Giúp xây dựng các báo cáo, tinh chỉnh chúng, làm cho chúng có thể trình bày và đánh dấu.

Luôn cập nhật trong thế giới email.

Đăng ký nhận email hàng tuần với các bài báo, hướng dẫn và video được tuyển chọn để nâng cao chiến thuật của bạn.

search
Chính sách bảo mậtĐiều khoản và điều kiện